ใบรับรองผลิตภัณฑ์

งานวิจัยการดูดซึมของอาหารเสริมเจล และการเพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย
กับอาหารเสริมเจล เจล ดีกว่า เม็ด 5 เท่า จาก ม.มหิดล และ ม.แม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในด้านการแพทย์และการชะลอวัย
01WhyAgel01-723x1024


ใบรับรองผลิตภัณฑ์ Gel Plus เลขที่ อย.- ใบรับรองความปลอดภัย Gel Pluslการรับรองงานวิจัยจากสถาบันชั้นนำของไทย


Slide2award-1in20-healthproduct2


เลขที่ อย.- ใบรับรองความปลอดภัย Gel Plus


FDA-Thai2


Halal Administrator Certificate
ใบฮาลาลโลก ใบรับรองผลิตภัณฑ์ให้กับพี่น้องชาวมุสลิม
halal_loSlide3


NAFDAC Certificate
nafdac_l1


Gel Plus World Anti-Doping Agency Certification

ใบรับรองความปลอดภัย ในการตรวจสอบเรื่องการ ติดโด๊บของนักกีฬา
รับรองว่าผลิตภัณฑ์ Gel Plus สามารถทานได้ แม้จะเป็นนักกีฬาที่ต้องลงแข่งขันและต้องถูกตรวจเลือดหาสารกระตุ้นต่างๆ
world-anti-doping-agencyAnti-Doq


Orthodox Union Certification
ใบออโทด๊อก ยูเนี่ยน ใบรับรองผลิตภัณฑ์ให้กับผู้นับถือศาสนาคริสต์ นิกาย Orthodox
orthodoxKosher Certification
Orthodox-Union